FA工业自动化设备零配件&方案一站式服务平台!

西林变频器 EH600A系列

EH600A系列型号:EH620 0.4       EH620 0.7EH623 0.7       EH623 1.5           EH623 2.2EH623 3.7       EH623 5.5   &

在线报价 技术咨询

EH600A系列型号:

   EH620 0.4       EH620 0.7

   EH623 0.7       EH623 1.5           EH623 2.2

   EH623 3.7       EH623 5.5           EH623 7.5

   EH640 0.7       EH640 1.5           EH640 2.2

   EH640 3.7       EH640 5.5           EH640 7.5

   EH640 11        EH640 15            EH640 18.5

   EH640 22        EH640 30            EH640 37

   EH640 45        EH640 55


  EH600A系列变频器是按照工控领域使用环境的广泛性、复杂性,以及使用者对产品的易用性,可靠性,经济性的要求进行设计和生产,依靠性价比高,可靠性好,功能丰富等特点,该系列产品已经在工控领域的很多行业成功应用。
EH600A系列

EH600A系列

EH600A系列

EH600A系列

EH600A系列

EH600A系列

EH600A系列

EH600A系列服 务 热 线 :

136 4147 5149
137 1450 0956


服 务 QQ: 2850152511  咨询时间:9:00 ~ 17:00

您 也 可 以 拨 打 : 0755-23018388

服 务 时 间: 7 x 24 小 时