FA工业自动化设备零配件&方案一站式服务平台!

匹士克接头 PPY系列

Y型三通型号:     PY-4     PY-6     PY-8     PY-10     PY-12     PY-14     PY-16

在线报价 技术咨询
服 务 热 线 :

136 4147 5149
137 1450 0956


服 务 QQ: 2850152511  咨询时间:9:00 ~ 17:00

您 也 可 以 拨 打 : 0755-23018388

服 务 时 间: 7 x 24 小 时