FA工业自动化设备零配件&方案一站式服务平台!

匹士克接头 PPA系列

管道型型号:      PA-04      PA-06      PA-08      PA-10      PA-12      PA-14      PA-16

在线报价 技术咨询
服 务 热 线 :

136 4147 5149
136 3161 1135


服 务 QQ: 3547726627  咨询时间:9:00 ~ 17:00

您 也 可 以 拨 打 : 0755-23018388

服 务 时 间: 7 x 24 小 时