FA工业自动化设备零配件&方案一站式服务平台!

匹士克接头 PPM系列

隔板直通型号:      PM-4      PM-6      PM-8      PM-10      PM-12      PM-14      PM16

在线报价 技术咨询
服 务 热 线 :

136 4147 5149
137 1450 0956


服 务 QQ: 2850152511  咨询时间:9:00 ~ 17:00

您 也 可 以 拨 打 : 0755-23018388

服 务 时 间: 7 x 24 小 时